ORDENSREGLER


Parker kun i den ene side af vejen ind mod træningspladsen (den sydlige side af Stejlhøj) og i god afstand fra Falck’s indkørsel – bemærk gul kantstensafmærkning. Der kan parkeres på P-pladsen ved Madservice, når personalet ikke selv benytter parkeringspladsen. Det skal præciseres, at arealet IKKE må benyttes til trænings-/lufteplads, og at man selvfølgelig samler eventulle efterladenskaber op, hvis uheldet skulle ske. 

Vær opmærksom på IKKE at parkere lige ud for Madservice’s indkørsel indenfor almindelig arbejdstid – det giver problemer for lastbilerne med at bakke ind på P-pladsen


Kørsel på arealerne er forbudt, undtaget herfor er vare- og materialekørsel.


Klubhuset er kun for medlemmer med max. 2 ben (med visse undtagelser). De 4-benede skal tøjres solidt ved afbindingspælene foran eller bagved klubhuset. Det er forbudt at tøjre hundene til/ved klubhuset.


Indenfor officiel træningstid skal hunden føres i line på arealet omkring klubhuset. Hvis hunden forlades, skal den forinden tøjres til afbindingspælene. 


De private arealer, som klubben har fået stillet til rådighed, må kun benyttes efter man har rådført sig med træneren.


Hvis en irettesættelse af hunden er nødvendig, må det aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.


DcH Kalundborg følger som minimum den til enhver tid gældende lovgivning, som omhandler brug af ulovlige halsbånd. Der er derfor forbud mod brug af el-/stødhalsbånd, en hver form for pighalsbånd samt indvirkningshalsbånd (f.eks. ”Mallepig/-slips”) der ikke har en selvudløsende stramningseffekt.

Disse regler er gældende på træningspladsen samt alle andre arealer, som DcH Kalundborg råder over. Reglerne gælder både ved hold- og selvtræning.


Man skal informere sin træner, hvis man deltager i træningen med en tæve, der er i løbetid. Tæven må ikke afbindes ved pælene ved klubhuset men blive i bilen indtil træningsstart og skal sættes i bilen efter endt træning. 


Bestyrelsen - DcH Kalundborg

Rev. 17/5-2022


                

Nyheder

Sponsorer