Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

 

 • Parker kun i den ene side af vejen ind mod træningspladsen (den sydlige side af Stejl­høj) og i god afstand fra Falck’s indkørsel – bemærk gul kantstensafmærkning. Der kan endvidere parkeres på P-pladsen ved Madservice. Det skal præciseres, at arealet IKKE må benyttes til lufteplads, og at man selvfølgelig samler eventulle efterladenska­ber op, hvis uheldet skulle ske.
 •  Kørsel på arealerne er forbudt, undtaget herfor er vare- og materialekørsel.
 • Ved ankomst til pladsen (10-15 min. før træning begynder) luftes hunden i snor  på græs­rabatten langs Stejlhøj. Eventuelle efterladenskaber efter hunden skal samles op.
  PS  Dette letter træningen meget, at hunden er luftet forinden.
 • Hvis det alligevel skulle ske, at hunde besørger på træningspladsen, så hav altid nogle poser i lommen, så efterladenskaber kan samles op. Hvis man kommer hjemmefra uden poser, er der altid nogle i klubhuset.
 • Klubhuset er kun for medlemmer med max. 2 ben (med visse undtagel­ser). De 4-benede skal tøjres solidt ved afbindingspælene foran eller bagved klubhuset. Det er forbudt at tøjre hundene til/ved klubhuset.
 • Indenfor officiel træningstid skal hunden føres i line på arealet omkring klubhuset. Hvis hunden forlades, skal den forinden tøjres til afbindingspælene.
 • De private arealer, som klubben har fået stillet til rådighed, må kun benyttes efter aftale med træneren.
 • Hvis en irettesættelse af hunden er nødvendig, skal irettesættelsen altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidelse eller mangel på selvkontrol.
 • Man skal informere sin træner, hvis man deltager i træningen med en tæve, der er i løbetid. Tæven må ikke afbindes ved pælene ved klubhuset men blive i bilen indtil træningsstart og skal sættes i bilen efter endt træning.

 Bestyrelsen
DcH Kalundborg

Comments are closed.


© Lokalforening under DcH Danmark